ČSOB

WISE CMS

Na mieru vytvorený nástroj na získanie spätnej väzby od klientov banky.

Zabezpečili sme

				
					<h2>
				
			

PROJEKT

				
					</h2>
				
			

V procese zlúčenia OTP Banky a ČSOB Banky sme dodali nástroj na získavanie spätnej väzby od návštevníkov pobočiek banky vrátane analýzy a vyhodnotenia spokojnosti klientov so službami na pobočke. V druhom kroku sme zabezpečili emailový prieskum klientov OTP banky na tému zlúčenia s ČSOB Bankou.

Technické riešenia

Bezpečnostné štandardy

Vzhľadom na povahu projektu sme dodali riešenie plne v súlade s bezpečnostnými požiadavkami banky.

Doručenie emailových správ

V priebehu niekoľkých minút sme úspešne doručili desaťtisíce emailových pozvánok na účasť v prieskume.

Prehľadná administrácia

Prehľadný systém na prácu so systémom, importom dát a vyhodnotením získaných odpovedí.

Kľúčové technológie

Taraba2

Vladimír Taraba

“Kampaňový systém vytvorený spoločnosť Backend bol jedným z kľúčových nástrojov pre komunikáciu informácii na klienta, ktorý sme využili pri spájaní OTP a ČSOB banky. Vďaka nemu sme efektívne a veľmi jednoducho komunikovali informácie prostredníctvom elektronických kanálov a vytvorili prieskum, ktorý bol dôležitý ako spätná väzba od klientov banky.
Pre zber spätnej väzby zo spokojnosťou návštevy pobočky sme využili rovnako systém od spoločnosti Backend, ktorý nielen vyhodnocoval štatistické dáta, ale dával ich v dlhodobom horizonte do kontextu s reálnymi potrebami. Na základe takýchto dát sme vedeli určiť, ktoré pobočky je potrebné posilniť, alebo naopak by bolo efektívnejšie ich zlúčenie. Dostali sme informácie, kde je potrebná lepšia interakcia na klienta či iná potreba, aby pobočka získala viac pozitívnych reakcií.
Spolupráca zo spoločnosťou Backend vždy prebiehala maximálne profesionálne počas celého procesu implementácie a do budúcnosti verím, že využijeme aj iné ich nástroje, ktoré prinášajú na náš ICT trh.”